Politică de confidențialitate

S.C. BIO FARM TERRA S.R.L. aduce la cunoștința clienților săi importanța pe care compania o acordă protecției datelor cu caracter personal și prelucrarea acestora. Datele cu caracter personal facilitate de către clienți companiei noastre sunt tratate conform unor politici și măsuri speciale pentru a nu fi divulgate terțelor părți fără acordul persoanei deținătoare a datelor.

Conform Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, date cu caracter personal constituie orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepţia cazurilor prevăzute de Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, se poate efectua cu consimţământul subiectului datelor cu caracter personal. În baza acestei legi, companiile pot colecta și păstra datele cu caracter personal în scopuri determinate și legitime.

SC BIO FARM TERRA SRL prelucrează datele cu caracter personal în vederea gestionării coletelor, trimiterii acestora către clienți săi, în vederea publicitării produselor și trimiterea ofertelor către persoanele interesate și care în prealabil au solicitat aceste informații. Datele personale ale clienţilor sunt prelucrate numai în măsura necesară îndeplinirii scopurilor interne şi legale, cu respectarea tuturor măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

În conformitate cu prevederile art.12-18 al Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011, proprietarul datelor cu caracter personal dispune de dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziţie al subiectului datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiţie.

Textul integral al Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011 se poate accesa pe lex.justice.md/md/340495.